Gai Đôi Cột Sống, Phẫu Thuật Hay Không?

Gai [...]